1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Hệ thống nâng cao
  5. Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu cho phép bạn tải lên các tệp ghi âm, tệp nhật ký và tin nhắn thư thoại của mình đến máy chủ FTP thông qua Ethernet. Nếu ổ USB được gắn vào giao diện USB thì bản ghi cuộc gọi sẽ được lưu tự động vào ổ USB thay vì lưu trữ nội bộ của hệ thống IPPBX.

Lưu trữ dữ liệu trên USB

Cắm USB vào interface USB của CooVox (U20V2 và U50V2) IPPBX. Điều hướng đến Trang chủ. Bạn sẽ thấy thông tin lưu trữ USB như ảnh chụp bên dưới.

Bản ghi cuộc gọi sẽ được lưu vào ổ USB mà không cần cấu hình bổ sung. Và các tệp có thể được truy cập từ GUI Web của hệ thống IPPBX.
Thông báo quan trọng:

  1. Nếu bạn đang sử dụng ổ cứng di động, vui lòng sử dụng nguồn điện bên ngoài để cấp nguồn cho ổ cứng di động.
  2. Bạn có thể cắm USB với hệ thống IPPBX, nhưng vui lòng KHÔNG rút phích cắm mà không cắt nguồn.

Lưu trữ dữ liệu trên FTP

Sử dụng máy chủ FTP hiện tại của bạn, bạn có thể cấu hình CooVox IPPBX để tải lên các bản ghi cuộc gọi, thư thoại và tệp nhật ký cuộc gọi đến máy chủ FTP của bạn. Nếu bạn không có, bạn thậm chí có thể sử dụng PC Windows của mình để thiết lập máy chủ FTP cho hệ thống IPPBX để kết nối. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng PC của bạn luôn được bật hoặc ít nhất là có sẵn tại thời điểm khi IPPBX của bạn sẽ tải lên các tệp.

Sau mỗi lần tải lên, bạn sẽ có một thư mục mới được tạo trên thư mục máy chủ FTP của bạn được đặt tên theo ngày và thời gian tải lên này.

Lưu ý:
Sau mỗi lần tải lên, ngoại trừ nhật ký cuộc gọi (Master.csv trong thư mục tùy chỉnh cdr), tất cả các tệp khác sẽ bị xóa khỏi hệ thống IPPBX, bao gồm các bản ghi cuộc gọi (tệp trong thư mục màn hình) và tin nhắn thoại (các tệp trong thư mục thư thoại). Vì vậy, sau mỗi lần tải lên, bạn sẽ chỉ có các tệp âm thanh mới được tạo.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?